Entry-header image

Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Intreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor personale este făcută de către S.C. BAHIA&NOVI S.R.L. cu sediul în Bicaz, Str. Str. Barajului, Nr. 41, Ap. 1, județ Neamt, înregistrată sub nr. J27 /20 /2011 la Registrul Comerțului, având CUI RO27909399.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND NECESITATEA PRELUCRARII CODULUI NUMERIC PERSONAL ÎN CAZUL EFECTUARII PLATII CU TICHETE/CARDURI DE VACANTA

Pentru achitarea serviciilor prin intermediul tichetelor sau a cardurilor de vacanță în conformitate cu OUG 131/2021, vă informăm că vom fi nevoiți să prelucrăm codul dvs. numeric personal pentru emiterea facturii fiscale în conformitate cu obligațiile instituite de autoritățile naționale competente.

Astfel, vom putea solicita codul dvs. numeric personal în scopul emiterii facturii fiscale aferente serviciilor prestate în conformitate cu obligațiile stabilite de autoritățile naționale competente. Temeiul juridic al acestei prelucrări este reprezentat de îndeplinirea obligațiilor legale ce revin unui operator. Datele vor fi stocate pe întreaga perioadă necesară îndeplinirii scopului lor, dacă o perioadă mai lungă nu va fi stabilită prin lege.

Datele pot fi transmise Autorităților și Instituțiilor publice competente conform legislației în vigoare și furnizorilor soluțiilor software prin intermediul cărora vor fi prelucrate.

DATELE PERSONALE PRELUCRATE

Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt următoarele:

 • date necesare pentru efectuare rezervărilor (de exemplu, nume, prenume, e-mail, telefon);
 • datele aferente fișei de anunțare a sosirii și plecării, solicitate în baza legislației naționale (de exemplu, cetățenie, adresă, data nașterii);
 • datele cardului bancar (tipul cardului, numărul cardului de credit/debit, numele titularului, data expirării și codul de securitate);
 • informații despre sejurul clientului, inclusiv data sosirii și a plecării, cerințe speciale, preferințe;
 • informațiile pe care le furnizați cu privire la preferințele dvs. de marketing;
 • datele personale furnizate de dvs. în vederea înscrierii si abonării la newsletter;
 • informații despre autovehiculele pe care este posibil să le aduceți pe proprietatea noastră, de exemplu număr de înmatriculare;
 • date colectate din cardurile de acces (ora intrării și ieșirii);

informații colectate de către diverși parteneri contractuali (agenții de turism, organizatori de evenimente) și transmise către Complex Adora (rooming list, lista invitați evenimente);

 • date necesare furnizării unor servicii adiționale, după caz;
 • recenzii și opinii referitoare la serviciile noastre;
 • orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați.

De asemenea, camerele de supraveghere și alte măsuri de securitate aflate pe proprietățile noastre pot capta sau înregistra imagini ale oaspeților în locuri publice (cum ar fi intrările în hotel și holurile din hotel), precum și datele dvs. de localizare (prin imaginile surprinse de camerele de supraveghere).

Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract vom fi în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu: (i) dacă  nu doriți să ne dați nume, prenume, adresă de e-mail sau număr de telefon în cazul în care doriți sa faceți o rezervare, nu vom putea să efectuăm rezervarea, sau  (ii) având în vedere faptul că în fișa de anunțare a sosirii și plecării pe care o veți completa în momentul în care vă cazați la hotelul nostru va trebui sa introduceți anumite date personale prevăzute în mod obligatoriu de lege, iar în cazul în care nu veți dori să completați acele câmpuri obligatorii, nu vom putea sa vă cazăm în hotel.

SCOPUL ȘI TEMEIUL PRELUCRĂRII  DATELOR DVS PERSONALE

 1. Rezervări pentru hotel și restaurant sau în cazul solicitărilor de oferte transmise de dvs. pentru anumite evenimente organizate sau ce pot fi organizate.

Scop: prelucrăm datele dvs. personale (i) pentru a vă rezerva un loc în cadrul hotelului/restaurantului (ii) pentru a răspunde solicitărilor de oferte transmise de dvs.

Temei: încheierea unui contract

 1. Check-in

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru înregistrarea/cazarea în cadrul hotelului nostru și pentru îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile

Temei: în momentul cazării, conform prevederilor legale în vigoare sunteți obligat la completarea fișei de anunțare a sosirii și plecării care conține un minimum de date necesare pentru a vă putea caza.

 1. Serviciul clienți (acest serviciu se refera, printre altele, la: serviciul de curățenie)

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și în conformitate cu standardele dvs și ale hotelului.

Temei: executarea contractului de prestare servicii hoteliere.

 1. Profilare

Scop: în vederea furnizării unor servicii personalizate, anumite preferințe speciale ale dvs. (tipul de camera, nevoi speciale etc.)

Temei: consimțământul dvs. 

 1. Feedback

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a ne asigura că ați avut o experiență de cazare plăcută.

Temei: interesul nostru legitim de a îmbunătăți constant serviciile pe care le oferim și de a oferi servicii cât mai potrivite si conforme cu standardele clienților noștri.

 1. Marketing

Scop: prelucram datele dvs. personale în scopuri de marketing: comunicări de marketing privind produse și servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.

Temei: ne bazăm pe interesul legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dvs. 

Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă aducem la cunoștință că veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.

În plus, atunci când organizăm anumite evenimente în hotelul și restaurantele noastre, este posibil să realizăm fotografii, iar unele dintre acestea ar putea fi distribuite online pentru a prezenta și altora atmosfera evenimentelor noastre.Vom face tot posibilul ca dvs. să fiți informați despre faptul că vor fi făcute fotografii.

 1. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere

Scop: prelucrăm imaginile surprinse de sistemul de camere de supraveghere instalate în cadrul locației noastre pentru a putea spori protecția persoanelor și a bunurilor din locație, precum și pentru a putea investiga eficient evenimentele care pot impacta negativ securitatea spațiului, a bunurilor și a persoanelor

Temei: interesul legitim de a asigura protecția bunurilor și a persoanelor din locația noastră 

 1. Alte comunicări: prin e-mail, poștă, telefon sau SMS

Scop: aceste comunicări vor fi făcute pentru un motiv specific precum:  (i) pentru a răspunde cererilor dumneavoastră, (ii) dacă nu ați finalizat o rezervare online sau o cerere de ofertă, este posibil să vă trimitem un e-mail pentru a vă reaminti să finalizați rezervarea, (iii) pentru a va informa despre modalitatea în care au fost soluționate plângerile și/sau incidentele apărute pe perioada șederii dvs.

Temei juridic: interesul nostru legitim de a oferi servicii la standarde dorite prin soluționarea eventualelor cereri/plângeri și pentru a vă asigura de întreaga noastră disponibilitate.

 1. Motive juridice:

Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege.

Temei: motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații.

PERSOANE CĂTRE CARE  TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE

Pentru a vă oferi nivelul așteptat de ospitalitate și a vă furniza servicii de înaltă calitate, datele dumneavoastră pot fi transmise către furnizorii noștri de servicii și altor terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

 1. Furnizori: în vederea furnizării serviciilor solicitate, în unele cazuri, va trebui să transmitem câteva din datele dvs. personale furnizorilor, iar aceștia au calitatea de împuterniciți și prelucrează datele în numele, pe seama și în conformitate cu indicațiile noastre (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, servicii de contabilitate, servicii medicale).
 2. Organizatorilor evenimentelor în grup sau întâlnirilor: dacă vizitați hotelul nostru în cadrul unui grup sau al unei conferințe, informațiile solicitate pentru planificarea întâlnirii și a evenimentului pot fi partajate cu organizatorii acestor întâlniri și evenimente și, dacă este cazul, cu oaspeții care organizează sau participă la întâlnire sau eveniment.
 3. Autorități și/sau instituții publice pentru: (i) respectarea dispozițiilor legale, (ii) a răspunde solicitărilor acestora, (iii) pentru motive de interes public (ex: siguranță națională). 

COLECTAREA  DATELOR  PERSONALE DE LA TERȚI

 1. Parteneri de afaceri: organizatorii evenimentelor din cadrul Hotelului nostru ne vor trimite datele dvs. în avans pentru a putea opera rezervările și pentru a eficientiza procesul de check-in. Putem de asemenea primi datele dvs. de la organizatorii
 2. Rețele sociale: în unele cazuri putem primi datele dvs. prin intermediul rețelelor de socializare prin intermediul cărora interacționați cu noi, în conformitate cu setările dvs. de confidențialitate
 3. Agenții de turism: datele dvs. ne pot fi transmise și de către agențiile de turism prin intermediul cărora dvs. vă faceți rezervarea în cadrul Hotelului nostru. Fac parte din această categorie și platformele online pentru rezervări tip booking.com

TRANSMITERA DATELE DVS PERSONALE ÎN AFARA UE/SEE

Putem transfera datele dvs. către unii furnizori care vor avea sediul în alte țări decât cea în care vă aflați dvs. și, în unele cazuri, în țări în afara UE/SEE.

PĂSTRAREA DATELOR DVS PERSONALE 

Datele dvs. personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă.

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele dvs. personale, vom șterge/distruge informațiile dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:

 1. Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor dvs. personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);
 2. Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din GDPR);
 3. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul în care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);
 4. Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);
 6. Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR).
 7. În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ

În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală.

SIGURANȚĂ DATELE DVS. 

Tratăm securitatea dvs. personală cu seriozitate, de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați utilizând trimițând un e-mail la următoarea adresă: [email protected].

De asemenea, în măsura în care nu dispuneți de mijloace electronice sau nu doriți să le folosiți, puteți formula o cerere scrisă pe care o depuneți la (i) adresa sediului social din Bicaz, Str. Str. Barajului, Nr. 41, Ap. 1, județ Neamt  sau (ii) recepția hotelului.

MODIFICĂRI ALE POLITICII

Această politică de confidențialitate se poate modifica în conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare din când în când. 

Ultima actualizare: 6 iulie 2023