Entry-header image

TERMENI SI CONDITII

ACORDUL PRIVIND INFORMATIILE CONTINUTE IN SITE SI FOLOSIREA ACESTUIA:

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE FOLOSIRE PREZENTATE MAI JOS ÎNAINTE DE A FOLOSI SAU DE A OBŢINE ORICE MATERIALE, INFORMAŢII, PRODUSE SAU SERVICII prin intermediul www.hoteladora.ro. ACCESÂND www.hoteladora.ro, VĂ ANGAJAŢI SĂ ACCEPTAŢI, FĂRĂ LIMITARE SAU CALIFICARE, TOŢI ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE. Dacă nu acceptați acești Termeni și Condiții vă rugăm să părăsiți site-ul www.hoteladora.ro.

1.Termeni și condiții de utilizare

Acest document se refera la condițiile în care poate fi utilizat site-ul www.hoteladora.ro. Accesand sau utilizând site-ul www.hoteladora.ro, sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos. Ne rezervăm dreptul, să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ștergem pârți ale acestor termeni în orice moment, fără nici o notificare, și, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat; ca atare vă rugăm să verificați periodic schimbările în acești termeni. Faptul că veți continua să folosiți site-ul după efectuarea modificărilor la acest Acord va însemna că acceptați aceste modificări.

2.Drepturile utilizatorului

Utilizatorul www.hoteladora.ro are dreptul sa vizualizeze site-ul pe monitorul calculatorului, sa tipărească parți ale conținutului site-ului pe suport de hârtie și să salveze pagini in format electronic doar în scopuri personale, non-comerciale. Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislația română. În mod nelimitat site-ul și serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru persoanele sub 18 ani. Materialele localizate în sau prin site sunt furnizate de noi numai în scopuri de informare.

3.Obligatiile utilizatorului

Sunteți de acord sa respectați următoarele obligații incluzând și fără a se limita la:

Obligativitatea de a nu copia, reproduce, republica, încărca, posta, modifica, transmite sau distribui fără permisiunea noastra si a materialelor prezentate. Folosirea neautorizată a acestui site și / sau a materialelor conținute în acest site poate încălca legea copyrightului, a mărcilor comerciale, legile privind proprietatea intelectuală sau alte legi.

Interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii.

Interzicerea de a crea baze de date sau manuale prin descărcarea pagina cu pagina a conținutului site-ului. Copiile vor fi făcute doar conform termenilor de utilizare.

Informația pe care ne-o furnizați dumneavoastră nouă trebuie să nu conțină nici un virus sau alte metode de programare pentru calculatoare cu scopul de a interfața sau intercepta sistemul nostru.

4.Conținut exterior

In conținutul site-ului nostru poate fi inclus conținut, modul statistici, adrese către si de la site-uri externe sau alte materiale de la parți terțe. Acestea sunt pentru că le consideram ca fiind de interes pentru dumneavoastră. Ne declinăm orice responsabilitate fată de acuratețea, conținutul sau disponibilitatea informațiilor găsite pe site-uri care au legătură cu site-ul. Conținutul acestor site-uri se poate schimba fără să primim notificare in acest sens, de aceea nu suntem răspunzători pentru conținutul, serviciile sau alte situații in legătura cu sau provenite din orice alt site. Aceste alte site-uri pot permite propriile lor cookies către utilizatori, pot colecta date, solicita informații. Ce sunt Cookies? Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, trimis de un server unui navigator web si apoi trimis înapoi de către navigator, de fiecare data când accesează acel server.

5.Utilizarea datelor

DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI DE ACORD CĂ FOLOSIŢI SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. Nu ne asumam  nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea si exactitatea acestor informații, fiind un site cu conținut informativ. Nu garantam  in nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea si integralitatea datelor si informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordante sau erori care pot apărea la un moment dat intre conținutul site-ului si informațiile reale nu implica nici o răspundere, de orice natura. Ne rezervam dreptul de a modifica, corecta, îmbunătăți site-ul in orice moment fără o notificare prealabilă. Dumneavoastră sunteți de acord că nu suntem responsabili  în orice mod pentru prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informațiilor de pe cardul de credit de către terțe persoane.

6.Clauze de nerăspundere :

DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI DE ACORD CĂ FOLOSIŢI SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. Nu ne asumam  nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea si exactitatea acestor informații, fiind un site cu conținut informativ. Nu garantam  in nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea si integralitatea datelor si informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordante sau erori care pot apărea la un moment dat intre conținutul site-ului si informațiile reale nu implica nici o răspundere, de orice natura. Ne rezervam dreptul de a modifica, corecta, îmbunătăți site-ul in orice moment fără o notificare prealabilă. Dumneavoastră sunteți de acord că nusuntem responsabili  în orice mod pentru prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informațiilor de pe cardul de credit de către terțe persoane.

Datele și informațiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandări, garanții, consultanta sau angajament din partea SC BAHIA&NOVI SRL.

S.C. BAHIA& NOVI S.R.L. nu va putea fi făcută răspunzătoare fată de nici-o persoana/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect din folosirea site-ului, ca urmare a oricărei erori sau omisiuni. Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica rezervări atunci când se dovedește că un oaspete este angajat în activități frauduloase sau nepotrivite, fără nici un fel de răspundere fată de dumneavoastră.

7.Newsletter și materiale promoționale

În urma consimțământului dumneavoastră este posibil să primiți materiale promoționale, oferte sau chestionare din partea noastră sau a colaboratorilor noștri. In cazul in care doriți sa nu mai primiți astfel de materiale promoționale va rugam sa ne contactați folosind pagina de contact de pe site sau e-mail-ul [email protected].

8.Tarife

Tarifele afișate în site sunt tarife pe camera pe noapte si includ TVA.. Tarifele nu includ servirea mesei la restaurant sau alte servicii.. Tarifele sunt in RON.

Putem sa confirmam rezervarea Dvs. numai daca ne dați toate informațiile solicitate. Vă rugăm să vă asigurați că toate datele Dvs. personale sunt corecte.

În caz de neprezentare sau anulare a rezervarii SC BAHIA&NOVI SRL își rezervă dreptul, fără o notificare prealabilă, să încaseze contravaloarea totala a rezervarii. In cazul in care plata este deja efectuata, suma de banii nu se restituie, penalizarea fiind suma integrala a rezervarii.  Se poate accepta reprogramarea rezervarii pentru aceeași durata și condiții, doar in cazuri exceptionale.

9.Notificări

Orice notificări în legătura cu termenii și condițiile conținute pe site pot fi trimise la adresa: [email protected].

10.Incetare

Acești termeni sunt în vigoare pe toată durata accesării site-ului. Dumneavoastră puteți înceta acești termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea Site-ului și prin distrugerea tuturor materialelor obținute și a tuturor documentelor aflate în legătură fie că sunt făcute în conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod.

11.Legea aplicabilă

Legea aplicabilă este legea romana. 

12.Animale companie

Animalele de companie sunt acceptate in hotel. Se percepe taxa suplimentara.

13.Metode de plată acceptate

VISA, MASTERCARD, TICHETE DE VACANTA SI CARDURI (Sodexo, Up România, Edenred)

POLITICA PRIVIND SUPRAVEGHEREA VIDEO

1. Motivul legitim și temeiul juridic al supravegherii video

Utilizarea sistemului de supraveghere video este necesară pentru a menține un climat social optim și pentru a spori siguranța, securitatea și controlul accesului, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, precum și Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Cadru legal:

a) Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

c) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consili-ului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circu-lație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

d) Instrucţiunile Autorităţii Europene de Protecţie a Datelor Personale privind supravegherea video,

2. Scopul și sfera politicii privind supravegherea video

Operează un sistem de supraveghere video pentru a preveni, descuraja, gestiona și ancheta incidentele de siguranță și securitate, precum și pentru protecția persoanelor, a bunurilor (de incendii, furturi, efracții, atacuri sau de orice altă amenințare). Sistemul de supraveghere video sprijină realizarea scopurilor comune legate de securitate și acces, prin monitorizarea unor zone și evenimente specifice. Sistemul face parte din măsurile menite să sprijine politicile de securitate. Controlorul de date pentru operațiunea de procesare a supravegherii video este Compartimentul Securitate.

Această politică stabilește mecanismele de utilizare a sistemului de supraveghere video, precum și măsurile adoptate pentru a proteja datele personale și viața privată a persoanelor aflate în incinta și în imediata sa apropiere.

Elementele acestei politici de supraveghere sunt aplicabile în toate spațiile S.C. Bahia&Novi S.R.L.

3. Asigurare operarii sistemului de supraveghere video în conformitate cu prevederile legislative referitoare la viața privată și protecția datelor

3.1. Revizuirea sistemului actual

Procedurile sunt revizuite periodic, pentru a se asigura conformitatea cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Par-lamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Di-rectivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

3.2. Conformitatea

Procesam imaginile în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

3.3. Sistemul CCTV

Sistemul Closed-circuit television (CCTV) poate fi supus periodic unei analize de risc pentru fiecare cameră de supraveghere în parte. Pe baza analizelor și cu obiectivul de a reduce la minimum monitorizarea zonelor care nu sunt relevante pentru scopurile avute în vedere, localizarea camerelor și unghiurile de vizionare pot fi modificate, înlocuite sau confirmate.

3.7. Revizuirea politicii

Operatorul sistemului efectuează o revizuire a proporționalității utilizării sistemului de supraveghere video asupra protecției datelor cu caracter personal la fiecare doi ani. În cursul acestor revizuiri periodice, va aprecia dacă:

• există în continuare nevoie de un sistem de supraveghere video;

• sistemul continuă să servească scopului său declarat;

• nu există, în continuare, alternative adecvate.

Revizuirile periodice vor acoperi, de asemenea, și alte probleme identificate pe durata exploatării sistemului, în special dacă politica de supraveghere video continuă să respecte legislația și instrucțiunile în vigoare și dacă este respectată în practică.

3.8. Soluții tehnologice care respectă viața privată

La comenzile de echipamente noi pentru sistem și, în măsura posibilului, va utiliza soluțiile tehnologice optime, care să se ridice la standardele și nivelul ultimelor tehnologii disponibile.

4. Zonele aflate sub supraveghere

Amplasarea camerelor de supraveghere și a unghiurilor de vizionare ale acestora se bazează pe o analiză a riscului, asigurându-se orientarea camerelor exclusiv către zonele cele mai importante dinăuntrul clădirii.

Pentru a monitoriza punctele de intrare și ieșire ale incintei, sunt prevăzute camere de supraveghere. În plus, sunt prevăzute camere care monitorizează puncte de legătură, precum și proximitatea anumitor zone de importanță majoră care necesită o securizare suplimentară, cum ar fi zonele unde sunt păstrate sume de bani, zona receptiei, cât și zonele de acces restricționat.

Nu se monitorizează zonele susceptibile să ofere un grad mai ridicat de discreție, cum sunt birourile. Spațiile susceptibile să ofere un grad maxim de discreție, cum sunt camerele de de cazare din hotel, cabinele de duș, toaletele sau alte locații similare, nu sunt monitorizate niciodată.

Monitorizarea efectuată în afara perimetrului incintei este limitată către minim.

5. Categorii de date personale colectate și scopul colectării acestora

5.1. Caracteristici tehnice ale sistemului

Sistemul  de supraveghere video este un sistem convențional. Toate camerele de supraveghere funcționează 24 ore/zi, 7 zile/săptămână. Calitatea imaginii în majoritatea cazurilor permite identificarea persoanelor aflate în zona de acoperire a camerei de supraveghere. Aceasta înregistrează imagini digitale înregistrându-se, imaginile captate, precum și timpul, data și locul. 

5.2. Scopul supravegherii video

Utilizam sistemul de supraveghere pentru a garanta siguranța, securitatea și controlul accesului. Sistemul de supraveghere contribuie la controlarea accesului în clădire și asigură securitatea și siguranța clădirilor, a personalului, turiștilor și a vizitatorilor, precum și bunurile și documentele prezente sau păstrate în sediu.

Sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea, descurajarea, gestionarea și, dacă este necesar, anchetarea incidentelor legate de siguranță și securitate, a potențialelor amenințări sau a accesului fizic neautorizat, inclusiv a accesului neautorizat în clădiri sau la infrastructura IT.

5.3. Limitarea scopului

Sistemul nu este utilizat în alte scopuri decât cele menționate mai sus. Înregistrările pot fi transmise organelor de anchetă în cadrul unei anchete disciplinare sau penale oficiale.

5.4. Categorii speciale de date

Sistemul de supraveghere video nu are drept scop colectarea unor categorii speciale de date, cum ar fi originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice, apartenența la sindicate sau date privind sănătatea sau orientarea sexuală. Cu toate acestea, sistemul poate prelucra date personale speciale privind sănătatea în situația în care printre turiștii sau vizitatorii hotelului se află persoane cu deficiențe de vedere sau persoane cu dizabilități fizice ( de exemplu, cele aflate în cărucioare sau care folosesc rampa de acces destinată acestora).

Sistemul CCTV monitorizează aria minimă necesară pentru a asigura siguranța și securitatea clădirii. 

6. Dreptul de acces la informații și beneficiarii acestora

6.1. Personalul intern și extern de securitate și întreținere

Gestionăm intern operațiunile sale de supraveghere video.

Imaginile video sunt accesibile exclusiv angajatilor cu competente determinate in acest sens, pe baza principiului necesității de a cunoaște.

Nu va divulga nimanui imaginile video, cu exeptia organelor de politie, parchetelor si instantelor de judecata, la cererea expresa a acestora.

Întreținerea sistemului de supraveghere video este efectuată de un contractant extern, sub supravegherea unui angajat

6.2. Dreptul de acces la datele personale

S.C. BAHIA & NOVI S.R.L., cu privire la supravegherea video, stabileste și documentează cine are acces la înregistrările de supraveghere video și/sau la arhitectura tehnică a sistemului de supraveghere video, în ce scop și în ce constau drepturile respective de acces. În acest sens, stabileste cine are dreptul:

• să vizioneze imaginile în timp real;

• să vizioneze imaginile înregistrate;

• să copieze;

• să descarce;

• să șteargă;

• să modifice imagini.

Drepturile de acces sunt stabilite prin decizia organelor de conducere.

6.5. Angajamente privind confidențialitatea

Personalul cu drepturi de acces, inclusiv personalul extern care efectuează operațiuni CCTV sau de întreținere a sistemului, semnează angajamente de confidențialitate pentru a garanta că nu transmit, nu arată sau nu divulgă nimănui în niciun fel conținutul imaginilor de supraveghere video, cu excepția destinatarilor autorizați.

6.6. Transferuri, comunicări și registre

Informațiile strânse ca urmare a procesării datelor personale, inclusiv imaginile CCTV, pot fi comunicate organelor judiciare sau de aplicare a legii pentru a ancheta sau urmări fapte penale. Aceste transferuri nu se efectuează decât la cerere. Nu au loc transferuri periodice sau de rutină.

7. Protejarea datelor personale

Pentru a proteja securitatea sistemului de supraveghere video ca întreg, inclusiv a datelor personale, se pun în practică o serie de măsuri tehnice și organizaționale.

Se iau toate măsurile posibile, tehnice și fizice, pentru a asigura securitatea sistemului și asigurarea protecției datelor, printre altele:

• personalul (extern și intern) semnează acorduri de nedezvăluire și confidențialitate;

• utilizatorilor li se acordă drepturi de acces numai la acele resurse care sunt strict necesare pentru a-și putea desfășura activitatea (pe baza necesității de a cunoaște);

• întocmirea unei liste actualizate a tuturor funcțiilor/posturilor care au acces la sistem în permanență și descrie drepturile lor de acces.

8. Păstrarea datelor

Perioada de păstrare a imaginilor captate de sistemul de supraveghere video este de 20 zile. Această perioadă de păstrare este esențială pentru investigațiile de securitate, deoarece din cauza prezenței utilizatorilor în diverse locuri de activitate, în multe cazuri reclamațiile sunt depuse după multă vreme de la incident.

Dacă este nevoie ca o imagine să fie păstrată pentru investigații ulterioare sau pentru a aduce dovezi în cazul unui incident de securitate, aceasta poate fi păstrată pe durata anchetei și, dacă este necesar, poate fi arhivată, odată cu ancheta.

9. Furnizarea de informații către public

Furnizăm publicului (aceluia care trece pe lângă perimetrul și/sau aceluia care intră în incinta) informații cu privire la supravegherea video cu eficacitate și în mod detaliat. În acest scop, urmăm o abordare multistratificată, care constă dintr-o combinație a următoarelor 3 metode:

• anunțuri la fața locului pentru a alerta publicul (trecători, șoferi, vizitatori, personal etc.) cu privire la faptul că are loc o monitorizare și furnizarea unor informații esențiale cu privire la procesare;

• disponibilitatea unui sumar al acestei politici de supraveghere video în cadrul Receptiei hotelului;

• disponibilitatea acestei politici de supraveghere video pe site-ul de internet (www.hoteladora.ro), pentru persoanele care doresc mai multe detalii despre practicile companiei noastre referitoare la supravegherea video.

10. Drepturile de acces, rectificare și stergere a datelor personale

Publicul are dreptul de a avea acces la datele personale pe care le deținem cu privire la aceștia și de a le corecta și completa. Orice solicitare de acces, rectificare și/sau ștergere a datelor personale trebuie direcționată către:

S.C. BAHIA&NOVI S.R.L.

Sediul în Bicaz, Str. Str. Barajului, Nr. 41, Ap. 1, județ Neamt

Adresa de poștă electronică: [email protected] 

Vom răspunde solicitărilor. Dacă nu este posibil, solicitantul este informat cu privire la etapele ulterioare.. Chiar și în cele mai complexe cazuri, se va acorda acces sau un răspuns final dacă se respinge solicitarea. 

Ultima actualizare 6 iulie 2023